SALEMS

Pistolklubb

Login

FAQ om Klubben

Några vanliga frågor till Salems Pistolklubb

Får man använda er veranda för en fika när man är på promenad i skogen?

Självklart får du det! Vi tycker det är trevligt om verandan utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt. Vi bjuder också gärna förbipasserande på en kopp fika och tycker om att svara på eventuella  frågor om vår verksamhet. Kom gärna fram och säg ”Hej! ”nästa gång du är på promenad.

När är det tävlingar på banan?

Titta närmare i den bifogade dokumentet längst ned på förstasidan så ser du när vi har tävlingar på vår klubb, kom gärna ner och titta och fråga om du är intresserad av pistolskytte.

Vilka sorters vapen använder ni?

Vi skjuter bara med pistoler och revolvrar. De finns i olika kalibrar, det betyder att kulorna har olika storlek. Vanligast är kaliber 22. Det innebär att vapnet är anpassat efter en kula som är 22 hundradelar av en amerikansk tum dvs 5,6 millimeter. Det förkommer också vapen, både pistoler och revolvrar, med andra kalibrar, upp till kaliber 45.

Vågar jag gå i skogen när det smäller på skjutbanan?

Du behöver inte vara rädd när det smäller. Det vanligaste skyttet på vår skjutbana sker från den långa skjuthallen du ser från gångstigen. Vi skjuter från 25 meters avstånd mot en hög och säker skjutvall. Den och hela klubbens område besiktigas regelbundet av Statens skytteombud. Hans uppgift är att se till att alla säkerhetsregler och bestämmelser för anläggningen är uppfyllda. Skytteombudets godkännande är en förutsättning för att vi över huvud taget ska få avlossa ett enda skott. All skjutning på vårt område sker i en och samma riktning. Alltså i riktning från skjuthallen mot skjutvallen och skogen. Det förekommer tävlingar även utanför skjuthallen. Då finns det alltid en skjutledare på plats med ansvar för att alla säkerhetsregler uppfylls.

Min fru är rädd för att gå i skogen när ni skjuter. Är det farligt? Finns det skyltar som visar var man ska vara försiktig?

Ber dig vara bussig att läsa klubbens svar på föregående fråga.

Den enda plats som det är olämpligt att besöka under pågående skjutning är området omedelbart ovanför skjutvallen som ligger framför klubbens skjuthall. Alla andra områden är helt ofarliga. Det avlossas aldrig några skott från skjuthallen i annan riktning än mot skjutvallen. Klubben har satt upptydliga skyltar i skogen som varnar den som närmar sig ett område som kan vara riskabelt. Skyltningen ses över regelbundet och kompletteras om så behövs. När det är aktuellt med tävlingar utanför skjuthallsområdet görs tydliga avspärrningar med varningsband, skyltar, koner och liknande. Det finns också skjutledare på plats. Du är alltid välkommen att fråga någon på klubbområdet om du känner minsta tveksamhet eller har några funderingar om verksamheten.

Kan ni använda skjutbanan dygnet runt, året runt?

Ja det kan vi. Men vi skjuter aldrig tidigare än klockan 09.00 på förmiddagen. Och aldrig senare än klockan 21.00. Av naturliga skäl är vi mer aktiva under den varma årstiden än under vintern. Men vår verksamhet ligger inte nere då heller. Klubben anordnar en hel del tävlingar även under vintern. Då brukar det bli trångt runt värmeelementet i den lilla container som än så länge fungerar som vår klubbstuga.

Kan jag ta med min hund till skjutbanan när ni skjuter? Så han får vänja sig vid höga ljud och slipper bli livrädd varje nyårsafton.

Välkomna, både du och hunden. Det är inte alls ovanligt att hundägare kommer till oss för att hunden ska få vana vid höga ljud. Vi har flera hundägare som medlemmar och deras hundar brukar lugnt vänta under tiden deras hussar och mattar tränar. Men det är inte någon i klubben som har sådan erfarenhet av att vänja djur vid skottljud att vi kan ge några råd eller ta på oss något ansvar för att en hund slipper bli skotträdd. Vi föreslår att du tar kontakt med någon som är kunnig på området för att få bästa resultat Men vi står gärna till tjänst med skottljuden.

Har ni några svenska mästare i klubben? Hur många medlemmar är ni?

Jag börjar med att besvara din andra fråga. Vi är ungefär 130 medlemmar i klubben. Som i alla andra föreningar varierar aktiviteten. En del är väldigt aktiva och deltar i många tävlingar. Både i klubbtävlingar och i nationella tävlingar. Trots att vi är en relativt liten förening har vi en betydande del av landets bättre skyttar som medlemmar.

Vi har ett antal Svenska mästare och några Nordiska mästare. Vi har två medlemmar i Sveriges landslag, båda tjejer.

 

Mvh.

Salems Pistolklubb